Mijn visie op governance

Toezichthouder en bestuurder zijn anno 2019 vraagt een frisse kijk op de ontwikkeling van de organisatie en een flexibele houding. Persoonlijke ontwikkeling, aandacht voor de mens en inspirerend leiderschap is het belangrijkste aandachtspunt voor de komende decennia. Good governance faciliteert dit.

Ik werk vanuit verschillende principes.

• Goed luisteren en respectvol reflecteren
• Zeggen wat gezegd moet worden
• Toegankelijke inhoud en empathische procesaanpak
• Duurzaam adviseren door samen op te trekken

Tijdens de jaarlijkse evaluatie die ik begeleid, is er aandacht voor zowel de zakelijke als de persoonlijke kant van governance. De moderne kijk op governance is actief en proactief, gaat uit van doelen en bedoelingen en van ontmoetingen in de totale organisatie ongeacht de rol die een ieder heeft.

Juist deze ontmoetingen doen er toe: het gaat om de relatie tussen ‘ik en de ander’. Ik begeleid de zakelijke en de persoonlijke kanten van governance die vanuit verschillende kanten worden bekeken.

Ik werk samen met jouw organisatie waarbij we drie basisuitgangspunten hanteren:

1. Basis 1: Governance met zakelijke insteek
2. Basis 2: Governance met persoonlijke insteek
3. Compleet: governance met drijfveren, cultuur, zakelijk en persoonlijk

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met me op.