Privacy Statement

Voor Carla Rhebergen Advies B.V. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Carla Rhebergen Advies B.V. volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Carla Rhebergen Advies B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Carla Rhebergen Advies B.V. Internetsite. Carla Rhebergen Advies B.V. zal zonder jouw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Vragen

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen Carla Rhebergen Advies B.V. internetsite, kun je contact opnemen via carla@rhebergen.nl